Call for abstract

Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa".

Skicka in ditt abstrakt för en poster senast den 12 november kl 14.00

Abstrakt för utvecklingsposter

Abstrakt för vetenskaplig poster

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.