Sveriges sjuksköterskeelevers förbunds minnesfond

För att söka stipendium från Sveriges sjuksköterskeelvers förbunds minnesfond (SSEF:s minnesfond) behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Stipendium ges för kunskapsutveckling (utöver de moment som ingår i den reguljära utbildningen) inom sjuksköterskans kunskapsområden med inriktning mot forskning och utveckling till sjuksköterskestuderande i grundutbildning.

Att tänka på inför ansökan:

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 1 mars 2021.
  • Var vänlig och skicka in ansökan per post.
  • Stipendium betalas inte ut retroaktivt.
  • Under år 2021 har vi möjlighet att dela ut totalt ca 20 000 kr fördelat över vårens och höstens utdelning.
  • Endast de som tilldelats bidrag meddelas.

För information och ansökningsblankett i pappersformat kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Ansökningsblankett SSEF:s minnesfondWord (word, 157 kB)


Senast publicerad: 2020-10-22 15.18

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.