SSEF:s minnesfond

För att söka stipendium från SSEF:s minnesfond - Sveriges sjuksköterskeelevers förbunds minnesfond - behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Stipendium ges för kunskapsutveckling (utöver de moment som ingår i den reguljära utbildningen) inom sjuksköterskans kunskapsområden med inriktning mot forskning och utveckling till sjuksköterskestuderande i grundutbildning.

Att tänka på inför ansökan:

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 3 mars 2023.
  • Var vänlig och skicka in ansökan per post.
  • Stipendium betalas inte ut retroaktivt.
  • Under år 2022 har vi möjlighet att dela ut totalt ca 20 000 kr fördelat över vårens och höstens utdelning.
  • Endast de som tilldelats bidrag meddelas.

För information kontakta:
Svensk sjuksköterskeförening
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Ansökningsblankett SSEF:s minnesfond Word, 157.5 kB.


Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.