Stipendier för studerande

För att söka stipendium från SSEF:s minnesfond behöver du vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Stipendium ges för kunskapsutveckling (utöver de moment som ingår i den reguljära utbildningen) inom sjuksköterskans kunskapsområden med inriktning mot forskning och utveckling till sjuksköterskestuderande i grundutbildning.

Att tänka på inför ansökan:

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 5 oktober 2020. Var vänlig och skicka in ansökan per post.
  • Stipendium betalas inte ut retroaktivt.
  • Under år 2020 har vi möjlighet att dela ut totalt ca 20 000 kr fördelat över vårens och höstens utdelning.
  • Endast de som tilldelats bidrag meddelas.

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad: 2020-06-16 10.29

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.