Ledarskapskonferensen

Vikten av ett professionellt chef- och ledarskap i omvårdnad har uppmärksammats mer är någonsin efter denna vår med pandemi och alldeles de speciella omständigheter detta medför för ledarskapet.

Svensk sjuksköterskeförening bjuder in dig som är sjuksköterska och chef inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg till en konferensdag för att diskutera den nya nationella handlingsplanen för patientsäkerhet, stöd för att driva arbetet med evidensbaserad omvårdnad samt ta del av och reflektera över de senaste resultaten från en 10-årsuppföljning av sjuksköterskestudenter till erfaren sjuksköterska och dess betydelse på vår profession och kompetensförsörjning

Rapporten från ICN ”Nurses: A Voice to Lead Nursing the World to Health” framhåller vikten av att chef- och ledarskap inom omvårdnad är en nyckelroll för ökad patientsäkerhet, ökad arbetstillfredsställelse och minskad personalomsättning.

Vid frågor om program kontakta marie.iwarzon@swenurse.se

Konferensavgift för medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening 500 kr
Konferensavgift för icke-medlemmar 1700 kr

Anmälan med info om ev. matallergier senast 2020-10-20 till alexandra.berktas@swenurse.se

Datum för event: 2020-11-10 09.30 - 2020-11-10 15.00

Plats: Ersta konferens, hotell & terrass

Publicerad: 2020-06-24

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.