Associerad medlem

Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska. Som associerad medlem har du samma förmåner som övriga medlemmar. Du har dock inte rösträtt på föreningsstämman och kan inte söka medel från våra fonder och stipendier. Medlemsavgiften är 432 kr per år.

Senast publicerad: