NYHETER:

Sök våra stipendier för efterhandledningsseminarium under fliken Stipendium! möjligtatt söka fram till 20/6

Den 3 mars 2022 genomfördes årsmötet digitalt, punkter som diskuterades var:

  • Godkännanderiktlinjerna
  • Våra kontakter med SSF och Vårdförbundet
  • Nätverk via Zoom
  • Efterhandledningsseminarium Svartsjö
  • Stipendium

-Efterhandledningsseminarium 5-9 September 2022 i Stockholms skärgård. För mer info läs, förlängd anmälnings tid tom 20/6 här: Pdf, 609.6 kB. (Pdf, 609.6 kB)

Digitalt nationellt nätverk för handledare i omvårdnad (HiO) ”Tematräffar”

Under våren har vi testa idén med att bjuda in intresserade till "tematräffar". Beroende på intresset planerar vi att i framtiden fortlöpande annonsera/mejla om när, var och hur vi kan träffas. De första träffarna leds av personer från styrelsen, men det kan säkert även bli andra medlemmar som tar initiativ till nätverksträffar på nätet.

Först ut i januari var Lotta Carlson med tema: Efterhandledning i handledning i omvårdnad

Andra träffen hölls av Marianne Kisthinios med tema: Efterhandledning i handledning i omvårdnad

Tredje träffen hölls av Monica Öberg Nordin med tema: Att starta och leda handledningsgrupper i omvårdnad digitalt- möjligheter och hinder.

Handledning i omvårdnad innebär

- att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.

Citat efter avslutat handledning

"känns bra att veta att jag inte är ensam, vi har alla samma sorts problem" "gruppen får mig att tänka på ett annat sätt" " jag har fått ett redskap och bättre struktur i jobbet" " bra att själv få hjälp att hitta lösningar" " jag har blivit mer medveten om vad som är mitt ansvar" " jag har lärt mig mycket genom att lyssna på andras erfarenheter" "känner mig säkrare i att våga kommunicera svåra frågor, mindre konflikträdd" " känner att något har hänt med mitt chefskap, känner mig starkare, modigare".

Ordförande har ordet

Omvårdnad är en krävande och utmanande uppgift som ställer höga krav på sjuksköterskan. Omvårdnadshandledning är ett sätt för sjuksköterskan att få stöd och ökat mod i sitt omvårdnadsledarskap, med syftet att ge en god och patientsäker omvårdnad.

Vår sektion HiO, Handledning i Omvårdnad är en förening bestående av medlemmar med stor kompetens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Vi har en gedigen utbildning i att handleda personal i kunskapsområdet. Omvårdnadshandledare får söka godkännande efter slutförd utbildning som ytterligare kvalitetssäkring.

Vårt samarbete med vårdförbundet har bidragit till ett kongressbeslut som innebär att alla sjuksköterskor skall erbjudas handledning i omvårdnad på betald arbetstid. Vår strävan som styrelse är att sprida detta budskap ut till våra medlemmar och vidare ut till de fackliga förtroendevalda så att detta kongressbeslut kan uppfyllas.

Som ordförande blev jag inbjuden av SSF att delta i podden för att samtala om omvårdnadshandledning (länk här nedan) här fördjupar jag tankar kring sambandet mellan att delta i omvårdnadshandledning, det ökade modet och patientsäkerheten.


Till vår Facebook? Tryck på symbolen!

Läs sista medlemsbladet HÄR!! Pdf, 7.6 MB. (Pdf, 7.6 MB)